Danh Sách Cuu Nu Sinh GiaLong Toronto, Canada

gialong1.jpg

Hội cựu nữ sinh Gia Long Toronto được thành lập từ năm 1988, thành viên của hội là những cựu hoc sinh trường Gia Long ngày xưa hay trường Nguyễn Thi Minh Khai ngày nay.
 
Danh Sách cựu Nữ Sinh Gia Long Toronto:
 
Trần Ánh Tuyết                    trananhtuyetcanada@yahoo.com
Nguyễn Thị Bích Đào           dnguyen_ca@yahoo.com
Phan Bích Nga                    phandam99@yahoo.com
Bích Ngọc                           harry81ca@yahoo.com
Kiều Bích Thủy                    hakieu@hotmail.com
Cẩm Uyên                           uyenh@salcofootwear.com
Cao Thu Thủy                      michelle_bertram@sympatico.ca
Nguyễn Diêp Hương            tuonghuong@hotmail.com
Lê Kiều Miên                       kieumien_le@yahoo.com
Kim Dung                           kimdungkiwi@yahoo.ca
Phan Kim Loan                   nphan45@hotmail.com
Nguyễn Mỹ Hương              devannguyen@hotmail.com
Phan Ngọc Bích                  phubich@hotmail.com
Ngọc Anh             
Nguyễn Ngọc Bích              bick.nguyen@ontario.ca
Nguyễn Ngọc Phương         trainguyen@rogers.com
Phương Anh                      ap8@sympatico.ca
Lê Phương Dung                levu_2002@yahoo.com
Phương Khanh
Nguyễn Phương Lan           lanpnguyen@rogers.com
Trần Tâm Huyền                 ltran56@yahoo.com
Phạm Thị Thu Giang           gphm@hotmail.com
Nguyễn Thu Lan                 hoabinh.nguyen@utoronto.ca
Trần Diệp                           dtranc@rogers.com
Tú Diễm                             tudiem_canada@yahoo.com
Ngoc Nghi                          ddongta@yahoo.com
 
Thân Hửu của Gia Long Toronto:
 
Anh Ḥa - chị Hạnh      vanhoak25@yahoo.com
Chị Ngoc Dung             ngocdzungpham@rogers.com
Anh Nguyễn Điền         nguyendien@hotmail.com
 
 
      
 
 
 
 

gl5.jpg