Make your own free website on Tripod.com
thehung_ca
thehung_ca
Năm xưa ti cn nhỏ Mẹ ti đ qua đời ! Lần đầu tin ti hiểu Thn phận trẻ mồ ci. Quanh ti ai cũng khc Im lặng ti sầu thi Để dng nước mắt chảy L bớt khổ đi rồi... Hong hn phủ trn mộ Chung cha nhẹ rơi rơi Ti thấy ti mất mẹ Mất cả một bầu trời.
« previous | next »
Cy Trc
Cy Trc 
 
Cy Trc ny của c Kim Anh